Privacybeleid en Beheer van Cookies

Dit document stelt het privacybeleid en het beheer van cookies voor van de website www.creativeroom.be , hierna "de Site" genoemd, uitgebaat door Creativeroom SRL, hierna "het Bedrijf" genoemd. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site, erkent u dit beleid zonder voorbehoud te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

1. Wettelijk Kader
De verzameling en verwerking van persoonsgegevens op de Site worden gereguleerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere van toepassing zijnde lokale wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
2. Verzameling van Persoonsgegevens
De Site verzamelt alleen analytische gegevens die nodig zijn om het gebruik van de Site door zijn bezoekers te begrijpen en voor de voortdurende verbetering ervan. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en laten niet toe om gebruikers persoonlijk te identificeren.
3. Gebruik van Gegevens
De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt met het doel het gedrag van gebruikers op onze Site te analyseren en worden niet met derden gedeeld, met uitzondering van Google in het kader van het gebruik van Google Analytics.
4. Cookies en Soortgelijke Technologieën
De Site gebruikt cookies om de navigatie te vergemakkelijken en voor het uitvoeren van verkeersanalyses. Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun browser te configureren om cookies te accepteren of te weigeren. Het weigeren van cookies kan echter de gebruikerservaring op de Site beïnvloeden.
5. Rechten van Gebruikers
In overeenstemming met de geldende wetgeving, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar tegen de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen gebruikers contact opnemen met het Bedrijf via het adres info@creativeroom.be.
6. Beveiliging van Gegevens
Het Bedrijf verbindt zich ertoe alle nodige technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.
7. Wijziging van het Privacybeleid
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden aangemoedigd om deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.
8. Contact
Voor alle vragen met betrekking tot dit privacybeleid, gelieve contact op te nemen met het Bedrijf via het adres info@creativeroom.be.